Op Het Carillon werken we met een continurooster. We hebben een vier-gelijke-dagen-rooster, op de woensdag na. De lessen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 14.15.

Inloop
Tien minuten voor schooltijd mogen alle kinderen naar binnen. Op die manier kan iedereen rustig binnenkomen en kan de les op tijd beginnen. We starten de dag altijd met een dagopening: een moment van bezinning – in een bepaald thema – in de vorm van een verhaal, gebed of lied.

‘De basis van waaruit we opereren is de christelijke identiteit: dit zegt iets over onze kernwaarden en over wat wij onze kinderen willen meegeven.’

Daarna gaan we aan de slag met de kernvakken: rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. Tussendoor is er pauze. Tussen de middag eten we samen en in de middag is er ruimte voor vakken als gym, wereldoriëntatie en creatieve vakken.