Kennis en ervaring in huis
Op Het Carillon hebben we allerlei vormen van kennis en ondersteuning in huis, zoals logopedie, fysiotherapie en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast krijgen leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen de school extra hulp aangeboden, bijvoorbeeld door extra inzet van een onderwijsondersteuner, intern begeleider of leraar. Verschillende leraren hebben zich gespecialiseerd, waardoor we extra expertise in huis hebben op het gebied van taal, rekenen, gedrag en cultuur.

‘Samen bereiden we het kind zo goed mogelijk voor op de hedendaagse samenleving en zorgen we ervoor dat hij of zij alles uit zichzelf haalt.’

In sommige situaties kan voor een korte of langere periode gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van de school Speciaal (Basis) Onderwijs De Brug, ook onderdeel van de Vivente-groep. Ook kan de hulp ingeschakeld worden van het onafhankelijk functionerende expertisecentrum (EC Adapt). De orthopedagogen van het expertisecentrum ondersteunen de scholen in de begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Kinderopvang Plons
In samenwerking met kinderdagverblijf Plons Carillon zijn er dagarrangementen ontworpen om kinderen voor en na schooltijd op te vangen. Dit kinderdagverblijf biedt hele en halve dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ook biedt het buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Vragen?
Heeft u vragen over de begeleiding van uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht en eventueel de intern begeleider van de school kijkt u wat de mogelijkheden zijn om uw kind optimaal te begeleiden.

Schoolondersteuningsprofiel
In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die onze school heeft, als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.